„Mały gest może wiele”

Z życia szkoły 2013/2014 » „Mały gest może wiele”

Pod takim hasłem wolontariuszki z klasy I gimnazjum zorganizowały       w naszej szkole zbiórkę karmy, kocy, legowisk i smyczy dla zwierząt, którymi opiekuje się Chełmska Straż Ochrony Zwierząt. Dzieci chętnie przynosiły           do szkoły niepotrzebne już w domu rzeczy. Ponadto za pieniądze pozyskane          z kiermaszu biżuterii zorganizowanego przez wolontariuszki z klasy III gimnazjum zakupiliśmy karmę dla psów i kotów, którą przekazaliśmy w dniu 30 kwietnia pracownikom  Chełmskiej Straży Ochrony Zwierząt. Po wizycie w ChSOZ wiemy, że nasza pomoc trafiła w dobre ręce.