Dzień Bezpiecznego Internetu

Z życia szkoły 2014/2015 » Dzień Bezpiecznego Internetu

        W lutym 2015 r. nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji Dzień Bezpiecznego Internetu. Wszyscy uczniowie mieli możliwość udziału w zajęciach informacyjnych na temat bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu, zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania z sieci i portali społecznościowych. Uczyliśmy naszych wychowanków jak właściwie reagować na przejawy niewłaściwego zachowania w sieci, naruszania prywatności, agresji    i cyberprzemocy. Oprócz prelekcji prowadzonych przez dr  Anetę Paszkiewicz psycholog  z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chełmie oraz sierż. Anetę Koszuk – Janicką i asp.  Marcina Kiczyńskiego z  KMP    w Chełmie zorganizowaliśmy konkursy dla uczniów klas I – III i uczniów klas IV-VI. Obydwa konkursy dotyczyły wiedzy na temat Internetu i propagowania wśród uczniów zasad bezpiecznego i właściwego zachowania w Internecie. Koordynatorem działań był pedagog szkolny Waldemar Stańkowski, wspomagały go nauczycielki: Jolanta Ostrowska- Różańska i Krystyna Drob.

 W konkursie dla klas IV - VI szkoły podstawowej na przeprowadzenie wywiadu dotyczącego bezpieczeństwa w Internecie, opracowania i zaprezentowania wyników w atrakcyjny sposób nagrodzeni zostali:

I miejsce - Karol Kilimczuk i Konrad Soboń z klasy V

II miejsce - Miłosz Dziewa z klasy VI

III miejsce (ex aequo) - Wiktoria Niedziela z klasy IV, Patrycja Pietrykowska i Sebastian Pietrykowski z klasy VI 

W konkursie dla klas I - III szkoły podstawowej, na pracę plastyczną lub projekt tapety, którą można będzie zamieścić na pulpicie komputera w celu ostrzegania przed zagrożeniami płynącymi z sieci nagrodzeni zostali:

I miejsce - Natalia Różewicz - klasa I c

II miejsce - Zuzanna Szlendak - klasa I c

III miejsce - Aleksandra Kozłowska - klasa III

Wyróżnienia:

Bartosz Kowalczuk z klasy I a    

Agnieszka Gradzińska z klasy I a

Karina Nowak z klasy II b                       

 Uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsora  - PWSZ w Chełmie.