Dzień Nauczyciela na wesoło

Z życia szkoły 2012/2013 » Dzień Nauczyciela na wesoło

Dzień Nauczyciela na wesoło

 

Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół w Żółtańcach                    był wyjątkowy, ponieważ zamiast poważnej akademii uczniowie klasy II i III gim­nazjum pod kierunkiem p. Małgorzaty Mielniczuk i p. Edyty Misiury przygotowali prze­zabawny montaż taneczny, w którym wcielali się w swo­ich pedagogów. Udało się również przygotować nie­zwykłą pamiątkę, gdyż nauczyciele otrzymali za­miast kwiatka laurkę z pod­pisami wszystkich uczniów naszej szkoły.