Fizyczny Czar Par 2016

Z życia szkoły 2015/2016 » Fizyczny Czar Par 2016

13 maja 2016 r. w gimnazjum nr 9 w Lublinie odbyła się XI edycja Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego "Fizyczny Czar Par 2016" dla uczniów klas drugich gimnazjów województwa lubelskiego. Konkurs ten jest objęty  honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego, Wojewody Lubelskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty i Rektora UMCS. Gimnazjum w Żółtańcach reprezentowała  drużyna, w składzie:  Bartłomiej Brudnowski i Patryk Popek. Uczniowiezdobyli  3 miejsce i tytuły laureatów. Jest to znaczący sukces, gdyż o tytuł laureata walczyły 34 drużyny z województwa lubelskiego, które musiały wykazać się nie tylko wiedzą teoretyczną, ale także umiejętnością wyjaśniania obserwowanych zjawisk fizycznych. Autorką zadań była dr Małgorzata Wiertel - pracownik naukowy Instytutu Fizyki UMCS.