Gminny Konkurs Ekologiczny „Rośliny i zwierzęta chronione”

Z życia szkoły 2014/2015 » Gminny Konkurs Ekologiczny „Rośliny i zwierzęta chronione”

22 maja 2015 r. w naszej szkole odbyła się kolejna edycja Gminnego Konkursu Ekologicznego dla uczniów klas I-III. Tegoroczny konkurs odbywał się pod hasłem „Rośliny i zwierzęta chronione”. Uczestnicy konkursu wykazali się wiadomościami z następujących zagadnień: formy ochrony przyrody i środowiska naturalnego, rośliny i zwierzęta chronione oraz pomniki przyrody na terenie powiatu chełmskiego i dodatkowo uczniowie klasy III - rośliny i zwierzęta chronione na terenie Poleskiego Parku Narodowego i Roztoczańskiego Parku Narodowego. Wszyscy uczniowie stanęli na wysokości zadania i popisali się ogromną wiedzą i znajomością zagadnień konkursowych. Ich wiedzę oceniała komisja, która przyznała następujące miejsca: I miejsce ZS w Okszowie, II miejsce ZS w Żółtańcach , III miejsce ZS w Stawie i IV miejsce ZS w Strupinie Dużym. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe dzięki środkom z WFOŚ i GW w Lublinie oraz wsparciu Biura Promocji Gminy Chełm. Uczniom i im nauczycielom serdecznie gratulujemy. Konkurs przygotowały i czuwały nad jego przebiegiem Katarzyna Adamiec i Krystyna Drob.