Historia szkoły

Żółtańce i Żółtańce Kolonia to wsie położone na terenie Gminy Chełm w powiecie chełmskim. Gmina Chełm jest jedną z największych w województwie lubelskim. Usytuowana jest na terenach wyżynnych obrzeża Pagórków Chełmskich. Ogólna powierzchnia gminy wynosi 22 182 ha. Na koniec 2005 roku liczba ludności wynosiła 12 798 osób. Na terenie gminy znajduje się 39 sołectw (43 miejscowości). Gmina posiada bogate walory krajoznawczo-turystyczne, na które składają się duże połacie lasów, trzy zbiorniki wodne, parki i rezerwaty przyrody, wiele znaczących zabytków. Od 1986 roku działalność kulturalną prowadzi Ośrodek Kultury Gminy Chełm w Żółtańcach wraz z filiami. Działa również Biblioteka Publiczna Gminy Chełm w Okszowie, również posiadająca filie na terenie gminy. Oświata jest bardzo ważnym elementem w strukturze gminy, na terenie której znajduje się pięć zespołów szkół (gimnazjum i szkoła podstawowa, w miejscowościach Strupin Duży, Staw, Stołpie, Uher oraz Żółtańce), jak również dwie szkoły podstawowe (w Okszowie i Srebrzyszczach). Swoją siedzibę w Okszowie posiada Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego (z gimnazjum) oraz powstaje w Depułtyczach centrum szkoleniowo-dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Łącznie około 200 nauczycieli kształci około 2000 uczniów. Zespół Szkół w Żółtańcach, faktycznie w Żółtańcach Kolonii, to jedna z wyróżniających się placówek oświatowych, ściśle związanych z rozwojem tych miejscowości, których historia, z racji swego położenia, jest związana z historią ziemi chełmskiej i miasta Chełma. Wieś leży nad rzeką Uherką, otoczona lasami i rozległymi podmokłymi łąkami. Przetrwała burzliwe dzieje ziem polskich na wschodnich rubieżach kraju. Pomimo różnych, nie zawsze sprzyjających okoliczności historycznych, miejscowość tętniła życiem, rozwijała się, ciągle przybywało mieszkańców. Zmieniały się czasy, zmienił się wizerunek wsi. Obok najstarszych zabudowań pamiętających lata trzydzieste XX wieku, wyrastały piękne, nowe domy świadczące o zamożności społeczeństwa. Podmiejskie położenie, cisza, spokój, zieleń przyciągały coraz większe rzesze ludzi, którzy osiedlali się tutaj na stałe. Mieszkańcy Żółtaniec i Żółtaniec Kolonii zawsze świadomi byli potrzeby kształcenia swych dzieci. W pierwszej połowie XIX wieku część z nich uczęszczała do szkoły położonej w miejscowości Trubaków (obecnie ulica Metalowa), a część do szkoły w rodzinnej wsi, której istnienie potwierdzają dokumenty z 1827 r. (obecnie Ośrodek Kultury Gminy Chełm). Ważną datą był rok 1953, w którym oddano do użytku nową szkołę w Żółtańcach Kolonii. Jak na tamte czasy, budynek był dość okazały. Mieściła się w nim siedmioklasowa szkoła podstawowa. Uczęszczały do niej wszystkie dzieci z Żółtaniec Kolonii oraz dzieci uczące się w klasach IV-VII z miejscowości Żółtańce, Rudka i Pokrówka. Ze względu na zmniejszającą się liczbę dzieci w roku zmienił się stopień organizacyjny placówki. Przekształcono ją w filialną szkołę trzyklasową. Jednak dzięki zabiegom społeczeństwa, jak również stałemu rozwojowi miejscowości, a z tym związaną wzrastającą liczbę dzieci, w roku 2001, decyzją władz gminy zmieniono stopień organizacyjny szkoły filialnej w sześcioklasową szkołę podstawową. W kwietniu 2002 r. rozpoczęto rozbudowę szkoły, a już 1 września tego samego roku oddano do użytku dobudowane pomieszczenia - hol, trzy nowe sale lekcyjne i gabinet dyrektora. W maju 2003 r. budynek szkolny ponownie zwiększa swoją powierzchnię i do użytku zostają oddane następne dwie sale lekcyjne, pracownia komputerowa, biblioteka i pokój nauczycielski z pomieszczeniem socjalnym. Biorąc pod uwagę stały rozwój okolicznych miejscowości we wrześniu 2004 roku powołano Zespół Szkół w Żółtańcach, w skład którego weszła Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne. Wtedy też oddano kolejne trzy sale lekcyjne, salę przedszkolną i sanitariaty. W sierpniu 2005 roku oddana została do użytku całkowicie przebudowana, stara część budynku, gdzie swoje miejsce znalazła jeszcze jedna sala lekcyjna oraz kuchnia, stołówka, szatnia, sanitariaty i kotłownia. Obecnie budynek szkolny zajmuje powierzchnię 1360 m 2. To nie koniec dalszego rozwoju i rozbudowy szkoły. Decyzją Rady Gminy Chełm rozpoczęto budowę Sali gimnastycznej. 30 września 2009 roku salę oddano do użytku.

DYREKTORZY SZKOŁY

Pierwszym kierownikiem szkoły był Mieczysław Eliaszczuk. To właśnie jemu w dniu 21 czerwca 1953 r. wręczono klucze do budynku i jemu przypadł w udziale zaszczyt historycznego rozpoczęcia roku szkolnego w dniu 1 września 1953 r. . Stanowiska nie piastował długo, gdyż 15 listopada tegoż roku odszedł do pracy w Wydziale Oświaty w Chełmie. Obowiązki kierownika przejęła pani Maria Mostowska, mieszkanka Żółtaniec dotychczas pracująca w Chełmie w Szkole Podstawowej Nr 5. wspólnie z gronem nauczycielskim próbowała utemperować gromadę 127 uczniów i przekazać im podstawy wiedzy. Jak podkreślały kolejne wizytacje, była wzorem dla młodych nauczycieli rozpoczynających pracę. Zrezygnowała ze stanowiska w czerwcu 1954 r., a kolejny rok szkolny rozpoczął pan Marian Sabarański. Kadencja młodego kierownika nie trwała długo, gdyż z dniem 8 grudnia 1954 r. został powołany do wojska i kierownictwo ponownie przejęła pani Maria Mostowska. Jednakże chyba bardziej realizowała się jako nauczyciel, gdyż znowu z końcem czerwca 1955 r. zrezygnowała. 1 września 1955 r. stanowisko kierownicze objął Jan Bakun. Od pierwszego roku pracy zajmował mieszkanie w Domu Nauczyciela przy szkole i to sąsiedztwo pozwoliło mu na lepsze poznanie środowiska, zrozumienie jego potrzeb i częstsze zerkanie gospodarskim okiem. Trzeba przyznać, że za jego kadencji zmieniło się ono bardzo. Kierownikiem szkoły był do 31 sierpnia 1978 r., tj. do czasu odejścia na stanowisko kierownicze do Zbiorczej Szkoły Gminnej w Chełmie. Dzieło męża kontynuowała pani Wanda Bakun. Pracując wcześniej jako nauczycielka tej szkoły również doskonale poznała środowisko i jego potrzeby. Na stanowisku kierowniczym realizowała się od 1978 r. do 31 sierpnia 1985 r., czyli do czasu przejścia na zasłużoną emeryturę. Wtedy stanowisko kierownicze objęła długoletnia nauczycielka tej szkoły, mieszkanka Żółtaniec, pani Elżbieta Szczerbacz. Swą karierę nauczycielską zaczynała od pracy w szkole z siedmioma klasami, a na koniec przyszło jej pracować w szkole z klasami I-III. Dzięki jej wysiłkom i współpracy z rodzicami w szkole nastąpiło wiele zmian poprawiających jej funkcjonowanie i warunki socjalne. Za swoje zasługi otrzymała Złoty, Srebrny i Brązowy Krzyż Zasługi. Odchodząc na zasłużoną emeryturę w sierpniu 1992 r. kierownictwo przekazała w ręce Marii Lipczyńskiej, która godnie kontynuuje dzieło swych poprzedników. To właśnie dzięki zabiegom dyrektorów, dzięki ich inicjatywie, zerkaniu gospodarskim okiem na budynek i jego otocznie, mobilizowaniu nauczycieli i rodziców do pracy na rzecz szkoły, sprawieniu, by władze, od których zależał los placówki również patrzyły na nią przychylnym okiem możemy dziś podziwiać szkołę w takim stanie.

STOPNIE ORGANIZACYJNE SZKOŁY

Stopnie organizacyjne szkoły

1953-1966 szkoła podstawowa siedmioklasowa

1966-1973 szkoła podstawowa ośmioklasowa

1973-1978 szkoła podstawowa czteroklasowa z klasami łączonymi

1978-1981 szkoła podstawowa trzyklasowa

1981-1985 szkoła podstawowa czteroklasowa z klasami łączonymi

1985-2001 szkoła podstawowa trzyklasowa, w niektórych latach łączenie klas

Od 1 września 2001 – szkoła podstawowa sześcioklasowa

Od 1 września 2004 – Zespól Szkół (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne)