Konkurs wiedzy o świętych

Z życia szkoły 2017/2018 » Konkurs wiedzy o świętych

     W przeddzień Uroczystości Wszystkich Świętych zorganizowano w naszej szkole konkurs wiedzy o świętej Faustynie, błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszce oraz świętym Janie Pawle II. W konkursie wzięło udział 136. uczniów od kl. III szkoły podstawowej do gimnazjum łącznie. Uczniowie mieli za zadanie odpowiedzieć na pytania dotyczące życiorysu wspomnianych świętych. Spośród trzech proponowanych odpowiedzi mieli zaznaczyć jedną właściwą. Najlepszy wyniki w konkursie osiągnęli następujący uczniowie: Zuzanna Szlendak oraz Mikołaj Fik z kl IVc zdobywając maksymalną ilość punktów bo aż 25. Równie dobrze swoje prace napisali kolejni uczniowie, którzy zdobyli o punkt mniej: Kinga Suryś z kl. IVb, Jakub Czarnecki z kl. IVc oraz Zosia Daszuk z kl. Vb. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wzięcie w nim udziału i życzymy nie tylko dalszych sukcesów w nauce, ale również zachęcamy do tego by naśladować naszych świętych w życiu.