LAUREAT KONKURSU CZYTELNICZEGO

Z życia szkoły 2015/2016 » LAUREAT KONKURSU CZYTELNICZEGO

„Każda książka jest żywym stworzeniem…

Każda ma duszę i każda ma serce.”

Kornel Makuszyński

W związku z podejmowaniem wielu działań rozwijających kompetencje czytelnicze oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w październiku 2015r. Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli  ogłosiło KONKURS CZYTELNICZY dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum. Celem konkursu było rozbudzanie zainteresowań twórczością pisarzy współczesnych, popularyzacja czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz kształcenie nawyków właściwej rywalizacji. Zawody konkursowe organizowane były w formie dwustopniowych eliminacji: I stopień- etap szkolny, II stopień- etap powiatowy. Z naszej szkoły do etapu powiatowego przystąpiło troje uczniów: Pola Kunka z klasy IV, Nikoletta Szulc z klasy IV i Konrad Soboń z klasy VI.

 Konkurs odbył się 18 maja 2016r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 11 w Chełmie. Uczniowie w ciągu kilku miesięcy mieli przeczytać 10 książek wskazanych w regulaminie. Test składał się z 16 zadań, które miały formę zadań z luką, na dobieranie, wielokrotnego wyboru, prawda- fałsz i krótkiej odpowiedzi. Czas rozwiązywania zadań wynosił 45 minut. Do etapu okręgowego przystąpiło 83 uczniów ze szkół podstawowych powiatów: chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego. 22 uczniów wykazało się bardzo dobrą znajomością lektur i zostało laureatami KONKURSU CZYTELNICZEGO. Na ósmym miejscu uplasował się uczeń naszej szkoły KONRAD SOBOŃ, którego do konkursu przygotowywała nauczycielka języka polskiego Ewa Krygowska.