Lekcja w lesie

Z życia szkoły 2015/2016 » Lekcja w lesie

5 października uczniowie z klasy IIa i IIc uczestniczyli w ciekawej lekcji w lesie. Zajęcia prowadził pan leśniczy, który opowiadał o warunkach życia roślin             i zwierząt leśnych. Dzieci rozpoznawały gatunki drzew oraz nazywały rośliny       i zwierzęta z poszczególnych warstw lasu. Z wycieczki przywiozły okazy liści, szyszki, żołędzie, a niektórzy nawet jadalne grzyby. Każde dziecko otrzymało pamiątkową kredkę. Lekcja była bardzo ciekawa i wzbogaciła wiedzę uczniów dotyczącą warunków życia w lesie.