Przerwy w funkcjonowaniu oddziału przedszkolnego

Ogłoszenia bieżące » Przerwy w funkcjonowaniu oddziału przedszkolnego

 

OGŁOSZENIE O PRZERWACH
W FUNKCJONOWANIU ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

  

 

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Chełm z dnia 28 listopada 2019 r.,
Dyrektor Szkoły Maria Lipczyńska ogłasza
terminy przerw w funkcjonowaniu oddziału przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej im. Ks. Józefa Dąbrowskiegow Żółtańcach
w okresie styczeń-sierpień 2020 r. w roku szkolnym 2019/2020
i w okresie wrzesień-grudzień 2020 r. w roku szkolnym 2020/2021:

  1. 02-03 stycznia 2020 r.;
  2. 20-24 stycznia 2020 r.;
  3. 28 lipca-28 sierpnia 2020 r.;
  4. 29-31 grudnia 2020 r.