Żółtańce kochają recykling

Z życia szkoły 2014/2015 » Żółtańce kochają recykling

  • Partnerzy akcji
    Partnerzy akcji

Ponad 100 miejscowości w Polsce weźmie udział w tegorocznych EkoWalentynkach.  Tak jak w poprzednich edycjach akcji jej partnerami są   Remondis Electrorecycling i Europejska Platforma Recyklingu.  Pomysłodawcą akcji jest ekolog Dominik Dobrowolski.

Po raz drugi akcja odbędzie się również w Żółtańcach, a jej lokalnym koordynatorem w Zespole Szkół w Żółtańcach  jest  Krystyna Drob  (krystyna78d@gmail.com  tel. 784 654 519).

 Za przyniesione zużyte baterie będziemy rozdawać lizaki. Baterie będą zbierane w szkole w dniu 16 i 17 lutego. Zapraszamy do udziału w akcji. Lizaki czekają.

 W 2014 roku w Polsce wprowadzono na rynek ok. 400 mln sztuk baterii - czyli ok. 11 tys. ton. Zużyte baterie z uwagi na swój skład chemiczny, m.in. zawartość metali ciężkich (ołów, rtęć) mogą być odpadami niebezpiecznymi. Zużyte baterie powinny być zatem segregowane i utylizowane w specjalnych instalacjach. Zgodnie z prawem krajowym i Unii Europejskiej Polska miała obowiązek zebrać selektywnie w 2014 roku 35% baterii z rynku (ok. 3. 800 ton)!  W roku 2015 wzrasta poziom obowiązkowej selektywnej zbiórki zużytych baterii do 40% . Szacujemy, że trzeba będzie zebrać 4.500  ton baterii. Każda zużyta bateria powinna trafić do specjalnego pojemnika na baterie, a nie do zwykłego kosza na odpady! Szczegóły akcji EkoWalentynki i wykaz lokalnych koordynatorów na stronie: www.cycling-recycling.eu .