Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Marta Cymerman

adres e-mailowy: iod@gminachelm.pl

nr telefonu: 82 575 0 249