Jasełka

Z życia szkoły 2014/2015 » Jasełka

19 grudnia był dniem bardzo uroczystym w naszej szkole. Cała społeczność szkolna została wprowadzona w świąteczny nastrój przez uczniów klasy III szkoły podstawowej i chór złożony z gimnazjalistów. Zaprezentowali oni  jasełka „Bóg się rodzi…”. Po wspaniałym występie pani dyrektor Maria Lipczyńska i ks. kanonik M. Bończoszek z parafii pw. Świętej Rodziny podziękowali artystom i ich opiekunom za przygotowanie widowiska i złożyli wszystkim świąteczne życzenia. Dzień ten zakończył się wigilijnymi spotkaniami w klasach, dzieleniem się opłatkiem i składaniem życzeń. 

Młodzi artyści jeszcze tego samego dnia wystąpili na uroczystej sesji Rady Gminy Chełm, a 4 stycznia można ich było podziwiać podczas występu w kościele pw. Świętej Rodziny w Chełmie.

 Uczniów do występu przygotowywali: Ewa Krakiewicz, ksiądz Karol Mazur i Małgorzata Mielniczuk.