Laury dla Julii

Z życia szkoły 2014/2015 » Laury dla Julii

       Dnia 30 marca 201 5 r. w Zespole Szkół nr 6 w Chełmie odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski pod hasłem „Poezja nie zna granic”. Z naszej szkoły do konkursu przystąpiły trzy uczennice z klasy VI. Partycja Pietrykowska i Patrycja Żołnacz przygotowały recytacje wierszy w języku angielskim, Julia Klasura – w języku angielskim i rosyjskim. Recytatorzy byli podzieleni na dwie kategorie. Pierwszą kategorię stanowiły wiersze w języku angielskim i niemieckim, drugą w językach: rosyjskim, francuskim, włoskim, hiszpańskim i portugalskim. Julia swoim pięknym wystąpieniem podbiła serca zarówno jury jak i publiczności. Zajęła I miejsce za recytację wiersza Aleksandra Puszkina w języku rosyjskim i III miejsce za wiersz Elizabeth Bishop „I'm in a reed of music”  w języku angielskim. Wszyscy cieszymy się    i jesteśmy dumni z sukcesu naszej uczennicy. Do konkursu Julkę przygotowywały nauczycielki: Ewa Krygowska i Magdalena Jaworska-Wójtowicz.