Los za książkę

Z życia szkoły 2014/2015 » Los za książkę

     W miesiącu styczniu 2015 r. w naszej szkole odbyła się loteria fantowa, której celem było pozyskanie książek do biblioteki szkolnej. Wszyscy uczniowie, którzy przynieśli przeczytane i niepotrzebne w domu książki, brali udział w loterii, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. W ten sposób zbiory naszej biblioteki powiększyły się o 504 woluminy. Nagrody ufundowane zostały przez sponsorów: Radio Lublin, PWSZ w Chełmie, Stowarzyszenie TRIADA  w Chełmie. Część fantów została wykonana przez nauczycieli bibliotekarzy. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom loterii oraz darczyńcom.