Najlepszy w województwie z języka rosyjskiego!

Z życia szkoły 2012/2013 » Najlepszy w województwie z języka rosyjskiego!

Najlepszy w województwie z języka rosyjskiego!

 

 

 

1 lutego 2013 r. w Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Lublinie odbył się Konkurs Języka Rosyjskiego na etapie wojewódzkim organizowany prze Kuratorium Oświaty w Lublinie. Pierwsze miejsce w konkursie i tytuł laureata zdobył Konrad Klasura, uczeń klasy III gimnazjum z Zespołu Szkół im. ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach.

 

         Celem konkursu było rozbudzenie i pielęgnowanie zainteresowania językiem i kulturą rosyjską, motywowanie uczniów do samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu języka rosyjskiego oraz umacnianie wiary we własne siły i możliwości. Zakres tematyczny konkursu obejmował różne dziedziny życia, które dotyczyły najbliższej rodziny, otoczenia, podróżowania, zainteresowań itp.

 

Konkurs przebiegał na trzech etapach: szkolnym, okręgowym                         i wojewódzkim. Na tym ostatnim należało rozwiązać zadania leksykalno – gramatyczne, komunikacyjne i realioznawcze, wykazać się umiejętnością rozumienia ze słuchu oraz wypowiedzieć się na jeden wylosowany przez uczestnika temat z zakresu podanej wcześniej tematyki. Do etapu wojewódzkiego przystąpiło 39 uczniów ze szkół  gimnazjalnych, a 30 z nich zostało laureatami co świadczy o wysokim poziomie współzawodnictwa. Konrad Klasura ze szkoły w Żółtańcach zdobył największą liczbę punktów – 76 na 80 możliwych i zajął pierwsze miejsce na liście laureatów. Ten ogromny sukces Konrada utwierdza w przekonaniu, że warto w życiu mieć zainteresowania i pasje, pielęgnować je, a wytrwała i systematyczna praca umożliwia osiągnięcie założonego celu i umacnia wiarę we własne siły.

 

W czasach małej popularności języka rosyjskiego sukces ten cieszy podwójnie. W Zespole Szkół im. ks. J. Dąbrowskiego w Żółtańcach dzieci uczą się języka rosyjskiego od lat. W szkole podstawowej jest to przedmiot dodatkowy, a w gimnazjum obok języka angielskiego wszedł jako drugi  język obowiązkowy. Cała społeczność szkolna cieszy się i jest dumna z wygranej Konrada.

Ucznia do konkursu przygotowywały nauczycielki Ewa Krygowska              i Joanna Włoch.