Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Z życia szkoły 2014/2015 » Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

25 lat temu – 20 listopada 1989 r.  Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwaliło najważniejszy dokument określający prawa dziecka – Konwencję o Prawach Dziecka.

W ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka w naszej szkole została przeprowadzona akcja edukacyjna na temat znajomości i przestrzegania Praw Dziecka. Uczniom zostały przypomniane ich prawa w formie pogadanek i filmu. Następnie uczniowie wszystkich klas wykonali plakaty „Moja znajomość Praw Dziecka”.