Pierwszaki w Roztoczańskim Parku Narodowym

Z życia szkoły 2013/2014 » Pierwszaki w Roztoczańskim Parku Narodowym

       Uczniowie klas pierwszych naszej szkoły poznawali tajemnice Roztoczańskiego Parku Narodowego podczas wycieczki do Zwierzyńca w dniu 23 maja 2014 r. W programie było zwiedzanie Muzeum RPN, spacer ścieżką dydaktyczną  nad staw Echo Leśne i obserwacja tarpanów,  spacer uliczkami Zwierzyńca - poznanie jego zabytków (kościołek na wodzie) i pomników (pomnik szarańczy). Niezapominaną atrakcją było wyczerpujące wejście ścieżką dydaktyczną  na Bukową Górę. Z wycieczki wróciliśmy zmęczeni, ale z bagażem  nowych doświadczeń,  wiadomości i oczywiście  pamiątek.