im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach

facebook bip

Szkoła Podstawowa

Informacja o rekrutacji

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach  informuje o zapisach dzieci
do oddziału przedszkolnego i pierwszej klasy szkoły podstawowej. 

Wniosek podpisany przez oboje rodziców/prawnych opiekunów należy złożyć w sekretariacie szkoły w godz. 7.30 - 15.00  do 30 marca 2023 r. Szczegółowe informacje udzielane są pod nr. tel. 82 563 67 02  

wniosek do szkoły