im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach

facebook bip

Szkoła Podstawowa

Udział w akcji Szlachetna Paczka

Na początku grudnia klasa II „a” pod opieką Pani Marty Terepory oraz dzieci uczęszczające na świetlicę szkolną pod kierunkiem Pani Marty Biernackiej-Kozieł miały okazję włączyć się w Ogólnopolską akcję "Szlachetna Paczka". Dzieci podczas zajęć plastycznych wykonały własnoręcznie przepiękne kartki świąteczne, które następnie zostały przekazane ordynatorom akcji. Dzięki wykonanym pracom uczniowie dołożyli swoją cegiełkę w przedświąteczną pomoc dla osób potrzebujących. Wykonane przez dzieci kartki z życzeniami trafiły do Darczyńców w ramach podziękowań za paczki, którymi obdarowali potrzebujące rodziny. Bardzo cieszymy się, że mogliśmy włączyć się w tę wspaniałą akcję i mamy nadzieję, że nasze prace wywołały uśmiech na wielu twarzach.