im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach

facebook bip

Szkoła Podstawowa 

Sukcesy naszych uczennic w Wojewódzkich Konkursach: Literackim i Plastycznym

Uczennice Szkoły Podstawowej w Żółtańcach zdobyły tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie Literackim „O sile przyjaźni" oraz w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Niosę pomoc" pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratorium Oświaty i Prezydenta Miasta Lublin.

W konkursie literackim dla klas 4-8, III miejsce ex aequo zajęły: Kinga Lackowska i Julia Nowakowska uczennice  kl. 7a, SP w Żółtańcach.

W Wojewódzkim Konkursie Plastycznym dla uczniów klas 1-3 „Niosę pomoc” wyróżnienia zdobyły Weronika Rutkowska z kl. 1c i Zuzanna Góra z kl. 2a, SP   w Żółtańcach. Uczniów do konkursów przygotowała Pani Małgorzata Łobejko.

Konkursy odbyły się w ramach 4 modułu Lubelskiego Projektu Edukacyjnego pod hasłem „Każdy jest ważny".

Koordynatorem Lubelskiego Projektu Edukacyjnego „Nie jestem sam – pomagam" w naszej szkole była Pani Małgorzata Łobejko- nauczyciel języka polskiego i wychowawca świetlicy. Projekt pod okiem nauczyciela realizowali wolontariusze szkolnego koła wolontariatu, uczennice klasy VI a oraz uczestnicy zajęć świetlicowych.