im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach

facebook bip

Szkoła Podstawowa 

Montaż słowno-muzyczny z okazji obchodów Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

28 kwietnia 2022 roku uczniowie z klasy V a i chór „Allegretto” ze Szkoły Podstawowej w Żółtańcach pod kierunkiem Małgorzaty Piech i Marty Biernackiej-Kozieł  przedstawili montaż słowno-muzyczny z okazji obchodów Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystą akademię rozpoczęła pani Dyrektor Maria Lipczyńska. Tego dnia w naszej szkole doniośle zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego odśpiewany przez społeczność szkolną i wiele innych piosenek zaprezentowanych podczas występu  jak np. „Hymn Konstytucji 3 Maja” czy „Witaj majowa jutrzenko”. Młodzi artyści przytoczyli treści historyczne opisujące wydarzenia jakie miały miejsce w XVIII wieku, a także podkreślili wagę wolności, narodu i Ojczyzny w dzisiejszych czasach. Zaproszeni goście - przedstawiciele 19. batalionu zmechanizowanego w Chełmie - pan ppor. Dariusz Klimek i pani st. szer. Paulina Kasner nie kryli wzruszenia. Atmosfera podniosłości udzieliła się wszystkim