im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach

facebook bip

Szkoła Podstawowa

Nauczyciele

Godziny dostępności nauczycieli
Imię
i nazwisko
Funkcja Nauczany
przedmiot
Lipczyńska Maria
Dyrektor szkoły
plastyka
Misiura Edyta
Wicedyrektor
chemia
Szymańska Ewa
Wychowawca oddziału przedszkolnego
Matwiejczuk Katarzyna
Wychowawca oddziału przedszkolnego
Terepora Marta Wychowawca kl. Ia edukacja wczesnoszkolna, język angielski
Gruszka Dorota Wychowawca kl. Ib edukacja wczesnoszkolna
Derkacz-Kowalczuk Ewa Wychowawca kl. Ic edukacja wczesnoszkolna, historia
Motylewski Paweł Wychowawca kl. Ic edukacja wczesnoszkolna
Drob Krystyna Wychowawca kl. IIa edukacja wczesnoszkolna, informatyka
Koniuszewska Monika Wychowawca kl. IIa edukacja wczesnoszkolna
Adamiec Katarzyna Wychowawca kl. IIb edukacja wczesnoszkolna
Czwarnowska Aleksandra Wychowawca kl. IIIa edukacja wczesnoszkolna
Gorczycka Beata Wychowawca kl. IIIb edukacja wczesnoszkolna
Biernacka-Kozieł Marta Wychowawca kl. IIIc edukacja wczesnoszkolna
Wróblewska Katarzyna Wychowawca kl. IVa matematyka
Szot Irena Wychowawca kl. IVb przyroda, biologia,  nauczyciel bibliotekarz
Piech Małgorzata Wychowawca kl. Va muzyka, plastyka, technika, wychowawca świetlicy
Rutkowska Agnieszka Wychowawca kl. Vb język polski
Kajdaszuk Edyta Wychowawca kl. VI język angielski
Rymczuk Zbigniew Wychowawca kl. VIIa wychowanie fizyczne
Szymański Dariusz Wychowawca kl. VIIb język polski, informatyka, technika
Jaworska-Wójtowicz Magdalena Wychowawca kl. VIIIa język angielski
Olszewska Katarzyna Wychowawca kl. VIIIb język polski
Smętkowska Agnieszka Wychowawca kl. VIIIc matematyka, geografia
Łobejko Małgorzata język polski, informatyka, wychowawca świetlicy
Krygowska Ewa język polski, język rosyjski
Petla Konrad język angielski
Brudnowska Elżbieta matematyka, fizyka
Królikowska Monika historia, WOS
Krakiewicz Ewa wychowawca świetlicy
Klimczuk Amelia geografia, nauczyciel bibliotekarz
Mazur Karol religia
Jarmosz Grzegorz religia
Klasura Maria religia
Sadowska Beata wychowanie fizyczne, wychowawca świetlicy
Szczerbakow Agnieszka wychowanie fizyczne
Kawerska Bożena wychowanie fizyczne
Stańkowski Waldemar pedagog szkolny
Konarska Ewelina logopeda
Nowosad Anna nauczyciel wspomagający