im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach

facebook bip

Szkoła Podstawowa

Rada Rodziców

Pani Dominika Poterewicz

Pan Przemysław Adamczuk

Pani Anna Kijana