Aktualności

Nauczyciele bibliotekarze zapraszają do udziału w konkursie

"Jesień w poezji i fotografii" 

 

List do Rodziców

 

„Bez względu na to, ile masz zajęć drogi rodzicu, najważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla przyszłości swego dziecka, oprócz okazywania miłości przez przytulanie, jest codzienne głośne czytanie oraz radykalne ograniczenie telewizji, komputera i Internetu”.

                                                                                                   Jim Trelease


Szanowni Państwo!

Rodzina odgrywa ważną rolę w kształtowaniu u dzieci nawyku czytania. Pierwszy kontakt dziecka z książką ma miejsce w domu rodzinnym. Edukacja w szkole to kolejny etap, w którym możemy utrwalać u małych czytelników zamiłowanie do książek. Wyrobienie nawyku czytania książek i sprawienie, aby książki były dla dziecka ważne, może się udać tylko dzięki zgodnej współpracy domu i szkoły. O tym, jakie znaczenie mogą mieć dla dzieci książki, musimy pamiętać zarówno my, nauczyciele, jak i Państwo, Rodzice.


10 powodów dla których warto czytać dziecku książki !!!

 

1.Czytanie książek zacieśnia więź uczuciową między rodzicami, a dzieckiem

2. Książki rozwijają wyobraźnię dziecka.
3. Słuchanie czytanych książek rozwija inteligencję dziecka, wzbogaca słownictwo, uczy ładnego budowania zdań i zachęca do samodzielnej nauki i czytania.
4. Książki odgrywają ważną rolę w wychowaniu.
5. Książki wyrabiają wrażliwość. Niejedna książka poruszy nasze serca.
6. Słuchanie książek odpręża i pozwala przyjemnie spędzić czas.
7. Książki rozwijają pasje u dzieci.
8. Czytanie rozwija logiczne myślenie i poprawia koncentrację.
9. Książki porządkują dziecięcy świat. Dzięki bajkowym postaciom dziecku łatwiej jest zrozumieć codzienne sprawy.
10. Książki podpowiadają, jak porozumieć się z rówieśnikami i rodzeństwem.

 

 

Nasza szkoła przystąpiła do projektu „NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA”. Pozyskaliśmy dofinansowanie do zakupu książek. W ramach programu zakupimy do szkolnej biblioteki nowości wydawnicze. Biblioteka szkolna wzbogaci się  o ponad 500 nowych tytułów! Kupimy książki wartościowe, atrakcyjne, bestsellery, książki pięknie wydane, zachęcające do czytania i oglądania.  Przy wyborze uwzględniliśmy propozycje uczniów i rodziców.

 

Zachęcamy do czytania i zapraszamy do biblioteki.

 

Dyrektor Szkoły

                                                                          Maria Lipczyńska

 

                                                                          Nauczyciele Bibliotekarze  

                                                                         

 

 

 

 OTRZYMALIŚMY DOTACJĘ NA ZAKUP KSIĄŻEK

DO NASZEJ BIBLIOTEKI

Z NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA

Z wielką radością informujemy Państwa, że nasza szkoła uzyskała rządowe wsparcie
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup książek
do biblioteki na kwotę 15 000 zł.  

W celu umożliwienia wszystkim zainteresowanym – UCZNIOM, RODZICOM, NAUCZYCIELOM – włączenia się w konsultowanie zakupów nowych książek
prosimy o zgłaszanie swoich propozycji tytułów wartościowych książek,
które mogłyby uzupełnić księgozbiór naszej biblioteki.

Propozycje – tytuł, autora i ewentualnie wydawnictwo - proszę przysyłać na maila szkoły.

Zgłoszone w wyniku konsultacji propozycje zostaną przeanalizowane pod kątem zasadności zakupu, biorąc pod uwagę przede wszystkim aktualny stan naszego księgozbioru i potrzeby czytelników. Zgodnie z warunkami programu lista zostanie również przedstawiona do zaopiniowania przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

W ramach pozyskanych środków możemy kupić: książki będące nowościami wydawniczymi, nowe egzemplarze lektur obowiązkowych i nadobowiązkowych,
książki do słuchania – audiobooki, książki uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych.

W ramach pozyskanych środków nie możemy kupić: podręczników, filmów, gier komputerowych i planszowych.

 

                                                                                                     Amelia Klimczuk