Aktualności

Obiady dla uczniów od 1 marca 2020 roku
będą dostarczane przez firmę OWIK z Uhra.
Cena jednego posiłku będzie wynosić
6 zł.

Płatne z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

 

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłosić
DZIEŃ WCZEŚNIEJ DO GODZINY 15:00
w sekretariacie szkoły.