Aktualności

 OTRZYMALIŚMY DOTACJĘ NA ZAKUP KSIĄŻEK

DO NASZEJ BIBLIOTEKI

Z NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA

Z wielką radością informujemy Państwa, że nasza szkoła uzyskała rządowe wsparcie
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup książek
do biblioteki na kwotę 15 000 zł.  

W celu umożliwienia wszystkim zainteresowanym – UCZNIOM, RODZICOM, NAUCZYCIELOM – włączenia się w konsultowanie zakupów nowych książek
prosimy o zgłaszanie swoich propozycji tytułów wartościowych książek,
które mogłyby uzupełnić księgozbiór naszej biblioteki.

Propozycje – tytuł, autora i ewentualnie wydawnictwo - proszę przysyłać na maila szkoły.

Zgłoszone w wyniku konsultacji propozycje zostaną przeanalizowane pod kątem zasadności zakupu, biorąc pod uwagę przede wszystkim aktualny stan naszego księgozbioru i potrzeby czytelników. Zgodnie z warunkami programu lista zostanie również przedstawiona do zaopiniowania przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

W ramach pozyskanych środków możemy kupić: książki będące nowościami wydawniczymi, nowe egzemplarze lektur obowiązkowych i nadobowiązkowych,
książki do słuchania – audiobooki, książki uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych.

W ramach pozyskanych środków nie możemy kupić: podręczników, filmów, gier komputerowych i planszowych.

 

                                                                                                     Amelia Klimczuk