Aktualności

Szanowni Rodzice!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach na podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
(Dz. U. 2020, poz. 493) informuje, że od dnia 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. będzie realizowana podstawa programowa z wykorzystaniem kształcenia na odległość. Następne informacje będą przekazywane poprzez dziennik elektroniczny.

 

Dyrektor Szkoły

 

Maria Lipczyńska

 

 

 

Szanowni Państwo!

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, wyrażającą się miedzy innymi zawieszeniem zajęć w szkole, aby umożliwić Państwu sprawną rekrutację do oddziału przedszkolnego
i klas pierwszych naszej szkoły prosimy o:

-przesyłanie dokumentacji związanej z rekrutacją (skanów lub fotografii dokumentów)
na adres mailowy:
szkola.zoltance_xl@wp.pl

- wniosek zgłoszenia dziecka do szkoły znajduje się na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach

 

Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej. Takie rozwiązanie pozwoli z jednej strony na uniknięcie przez rodziców dziecka wychodzenia z domu w celu dostarczenia dokumentów, z drugiej zaś nie będzie wymagało kontaktu z pracownikami szkoły.

 

Dyrektor Szkoły

Maria Lipczyńska 

 Wniosek o przyjęcie do szkoły

 

 

Drodzy Rodzice,

zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa informuję, że zajęcia w szkole
są zawieszone w dniach od 12 do 25 marca 2020 r.

W dniach 12 i 13 marca 2020 r. nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze,
a jedynie działania opiekuńcze.

Od dnia 16 marca 2020 r. uczniowie nie przychodzą do szkoły.

Rodzicu!

Zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.

Jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS.

Przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny.

Rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu!

Pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc gdzie są duże skupiska ludzi
(np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe)

Przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki.

Odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela.

Przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

W wyżej wymienionych dniach obiady są ODWOŁANE.

 

Dyrektor szkoły:   

   Maria Lipczyńska 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE!

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach 
informuje o zapisach dzieci 

do oddziału przedszkolnego 

i pierwszej klasy szkoły podstawowej, 

 

które prowadzone będą do 31 marca 2020 r.