Dzień Praw Dziecka

Z życia szkoły 2015/2016 » Dzień Praw Dziecka

     Już po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół w Żółtańcach uczestniczyli w obchodach Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. W tym roku w przedsięwzięciu brali udział niemal wszyscy uczniowie i nauczyciele. W dniach od  16 do 20 XI.2015r. przeprowadzono szereg działań, mających na celu  uświadomienie wszystkim, że „dzieci, to też ludzie”, mają swoje prawa, potrzeby, oczekiwania i uczucia. 

     W zależności od poziomu nauczania dzieci i młodzież podjęli różne prace. We wszystkich klasach w szkole przeprowadzono pogadanki na temat praw dziecka. To stało się punktem wyjścia do kolejnych działań. W klasach „0”, I a i I b uczniowie obejrzeli film i zrobili plakat propagujący prawa dziecka. W klasach II (a, b, c) dzieci wykonały prace plastyczne pt. „Narysuj mi prawo”. Efektem pracy uczniów klas III były zakładki do książek obrazujące wybrane prawo dziecka. 

Na drugim etapie kształcenia, czyli w klasch IV – VI, pisano list dziecka do dorosłego. Prace te były przejmującym apelem młodych ludzi do dorosłych, którzy nawet nie zdają sobie sprawy, co dzieje się w tych „niedojrzałych”  umysłach. Dzieci pisały o swoich oczekiwaniach, problemach, uczuciach, o tym, jak postrzegają świat dorosłych. 

Najstarsza grupa w szkole, czyli gimnazjaliści, mieli okazję podzielić się swoimi poglądami na temat przestrzegania praw dziecka w kontekście globalnym, jak i tym bliskim – z życia swojego i swoich rówieśników. Punktem wyjścia stał się film „Dzieci z Leningradzkiego”. Debata uświadomiła młodzieży, jakich problemów doświadczają rówieśnicy np. bezdomność, wykluczenie społeczne, brak bezpieczeństwa i akceptacji ze strony dorosłych. To wywołało dyskusję o tym, że prawa dziecka nie funkcjonują wszędzie. Obudziło w nich wrażliwość na drugiego człowieka. Uczniowie podjęli również temat przestrzegania praw w ich środowisku rodzinnym i szkolnym.

     Przez te wszystkie działania młodzi ludzie uświadomili sobie, że  zawsze, kiedy dzieje się coś złego mogą „wołać” o pomoc; istnieje szereg instytucji, które wspierają dzieci i młodzież. 

     Podsumowaniem i swoistym ukoronowaniem naszych działań stał się apel, przygotowany przez uczniów klasy V. Na uroczystość składały się: przedstawienie teatralne o królu Maciusiu, do którego przychodzą dzieci z prośbą o ustanowienie dla nich praw, bo dorośli nie zawsze chcą ich słuchać. W dalszej części wyrecytowano utwory podejmujące tematykę praw dziecka. Całość artystyczną uzupełniły piosenki dziecięce Majki Jeżowskiej („Wszystkie dzieci nasze są”, „Dłonie”) i Krzysztofa Antkowiaka („Zakazany owoc”). Na koniec uczniowie przypomnieli wszystkim zgromadzonym, że każdy ma swoje prawa, ale także i obowiązki, i również by innych traktować tak, jak my sami chcielibyśmy być traktowani. Piosenka Piotra Rubika „To cała prawda” zakończyła uroczystość.