EKOLOGICZNIE W ŻÓŁTAŃCACH

Z życia szkoły 2012/2013 » EKOLOGICZNIE W ŻÓŁTAŃCACH

EKOLOGICZNIE W ŻÓŁTAŃCACH

 

W ramach realizacji zadania „Edukacja ekologiczna w gminie Chełm” współfinansowanego przez WFOŚ i GW w Lublinie  dnia 30 kwietnia 2013 r.  w Zespole Szkół w Żółtańcach odbył się Gminny Konkurs Ekologiczny dla uczniów klas I – III „Jestem cząstką przyrody – nie robię jej szkody”.          W konkursie wzięli udział uczniowie SP w Srebrzyszczu, ZS w Okszowie, ZS  w Stołpiu, ZS w Strupinie Dużym i ZS w Żółtańcach. Reprezentanci szkół  wykazali się wiedzą na temat ochrony przyrody na terenie  gminy Chełm i na terenie naszego kraju. Znali położenie Parków Narodowych,  potrafili wskazać rośliny i zwierzęta objęte ochroną. Ponadto uczniowie udowodnili, że znają sposoby oszczędzania wody, segregacji odpadów i wiedzą czemu ona służy. Klasyfikacja drużynowa przedstawia się następująco: I miejsce ZS w Strupinie Dużym, II miejsce ZS Stołpiu  i ZS w Żółtańcach, III miejsce ZS w Okszowie     i SP w Srebrzyszczu.

W konkursie naszą szkołę reprezentowały: Nikoletta Szulc kl. I, Zuzanna Stempkowska kl. II i Paulina Michałowska kl. III.

Uczestniczący w konkursie uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy      i nagrody, które zakupiono  z funduszy WFOŚ i GW w Lublinie. Konkurs zorganizowały i czuwały nad jego przebiegiem K. Adamiec i K. Drob.