Laureat z matematyki

Z życia szkoły 2013/2014 » Laureat z matematyki

  • Bartek odbiera nagrodę
    Bartek odbiera nagrodę

Dnia 28 lutego w Szkole Podstawowej nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie  odbył się konkurs przedmiotowy z matematyki dla szkół podstawowych  na etapie wojewódzkim organizowany przez Kuratorium Oświaty w Lublinie. Tytuł laureata zdobył Bartłomiej Brudnowski, uczeń klasy VI B Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach. 

Bartek jako jedyny z powiatu chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego znalazł się w grupie, której udało się zdobyć 80 i więcej procent punktów. Ten ogromny sukces chłopca utwierdza  w przekonaniu, że warto w życiu mieć zainteresowania i pasje, pielęgnować je, a wytrwała i systematyczna praca umożliwia osiągnięcie założonego celu i umacnia wiarę we własne siły.Ucznia do konkursu przygotowywała mgr Agnieszka Smętkowska.