Najlepszy fizyk w województwie

Z życia szkoły 2016/2017 » Najlepszy fizyk w województwie

14 lutego 2017 r. zostały rozstrzygnięte wojewódzkie konkursy przedmiotowe organizowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Uczeń Zespołu Szkół im . Ks. J. Dąbrowskiego w Żółtańcach Bartłomiej Brudnowski został laureatem wojewódzkiego konkursu z fizyki organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Radość jest tym większa, że jako jedyny zdobył 40 punktów na 40 możliwych i uplasował się na pierwszym miejscu w województwie.  (do konkursu przygotowywała pani Elżbieta Brudnowska)

 To nie jedyny sukces Bartka, gdyż w wojewódzkim konkursie z matematyki uzyskał tytuł finalisty z wynikiem 73%. Ucznia do konkursów matematycznych przygotowuje pani Agnieszka Smętkowska, która od lat rozwija jego zdolności, czego dowodem są liczne sukcesy m. in. w Międzynarodowym konkursie matematycznym Kangur Matematyczny (przez kilka ostatnich lat Bartek uzyskiwał wynik- bardzo dobry), w olimpiadach matematycznych Archimedes.Plus – był zawsze laureatem często z wynikiem 100%.