Obiady

Ogłoszenia bieżące » Obiady

Obiady dla uczniów od 1 marca 2020 roku
będą dostarczane przez firmę OWIK z Uhra. 
Cena jednego posiłku będzie wynosić 
6 zł.

Płatne z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

 

Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłosić 
DZIEŃ WCZEŚNIEJ DO GODZINY 15:00 
w sekretariacie szkoły.