im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach

facebook bip

Szkoła Podstawowa

Ślubowanie i pasowanie uczniów klas pierwszych

21 października 2022r. w Szkole Podstawowej im. Ks. Józefa Dąbrowskiego odbyła się wspaniała uroczystość – ślubowanie i pasowanie uczniów klas pierwszych.

Odświętnie ubrani pierwszoklasiści z radością w sercach i z przejęciem zaprezentowali przygotowane wierszyki i zaśpiewali piosenki.

Po prezentacji uczniów nastąpiła ceremonia ślubowania uczniów i pasowania, którego dokonała Pani Dyrektor Maria Lipczyńska. Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Dominika Poterewicz wręczyła każdemu uczniowi prezenty a Radny Gminy Chełm Pan Marcin Grzywna słodki upominek. Wójt Gminy Chełm Pan Wiesław Kociuba zaszczycił nas swoją obecnością i wsparł pierwszoklasistów dobrym słowem.

Następnie zadowoleni uczniowie pozowali do wspólnej fotografii i udali się na słodki poczęstunek zorganizowany przez rodziców.

Ten dzień z pewnością na długo pozostanie w miłych wspomnieniach wszystkich pierwszoklasistów.