im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach

facebook bip

Szkoła Podstawowa 

Spotkanie z policjantem

10 listopada 2021 roku uczniowie klas 7 i 8 uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Chełmie. Spotkanie miało na celu przybliżenie uczniom tematyki związanej z konsekwencjami niewłaściwych zachowań wśród młodzieży w szkole, jak i poza nią. Organizatorami spotkania byli wychowawcy klas oraz pedagog szkolny.